Inscripcions escoleta (2015-2018)

ATENCIÓ INSCRIPCIONS OBERTES!


Les inscripcions d’Escoleta (nascuts entre el 2015 i 2018) estaran obertes fins al 31/08 (o fins a exhaurir les places).

Nascuts 2015 (Places disponibles)

Nascuts 2016 (Places disponibles)

Nascuts 2017 (Places disponibles)

Nascuts 2018 (Places disponibles)

Per inscriure un jugador o jugadora nascut entre els anys 2015 i 2018 (inclosos) a la nostra entitat cal que empleneu el formulari d’inscripció

MOLT IMPORTANT

Les places són limitades i respectarem escrupolosament l’ordre d’inscripció. Quan un grup estigui ple, activarem la llista d’espera, i aquells infants que estiguin en llista d’espera també entraran en funció de l’ordre d’inscripció.


QUOTES

25 € (assegurança) + 9 quotes de 25 €

Important: l’assegurança es cobra juntament amb la primera quota.