La nostra filosofia

Entenem el bàsquet, i l’esport en general com una eina educativa més. Creiem en els valors que ens transmet com una manera de creixement personal i social.

Potenciem el treball en equip i el recolzament mutu com a pilars fonamentals del joc. També busquem generar un ambient agradable que permeti fomentar la motivació dels infants i joves i la seva autosuperació tant a nivell individual com d’equip.

Com treballem aquesta filosofia?
La nostra identitat de club la comencem a treballar a l’Escoleta, l’espai que acull als infants més petits de la nostra entitat. Aquesta dóna l’oportunitat a nens i nenes des dels 4 fins als 8 anys a que tinguin un primer contacte amb el món esportiu i amb la nostra manera d’entendre’l, a través de les activitats i dels jocs multiesportius. A les últimes edats de l’Escoleta, es comença a tenir contacte de manera progressiva i adaptada amb el món del bàsquet.

Quan finalitzen l’etapa d’Escoleta (a tercer de primària) els infants passen a jugar a bàsquet a nivell comarcal fins a l’edat de federar-se (que és a partir de cinquè).

A partir dels 9 anys, es va aprofundint tant a nivell tècnic i tàctic, sempre adaptant-ho a la categoria on es troben però seguint la mateixa línia de joc i donant així una continuïtat a la tota la feina feta els anys anterior.

Al BSS no creiem en les especialitzacions primerenques i entenem que la pràctica del bàsquet ha de permetre participar del joc des de qualsevol posició per a mesura que l’infant creix i arriba a l’adolescència anar trobant el seu espai dins l’equip i dins el joc.