Aprovem el nou Reglament de Règim Intern del BSS

En la reunió de tancament de la temporada 20-21 la junta directiva del Bàsquet Sant Sadurní va aprovar per unanimitat el nou Reglament de Règim Intern que ajudarà l’entitat en el seu funcionament i a tenir les eines necessàries per resoldre qualsevol incidència que es pugui donar durant la temporada.

El document, que podeu consultar en aquest enllaç, inclou els drets i els deures de tots els membres del Bàsquet Sant Sadurní: jugadors i jugadores, entrenadors i equip de monitoratge així com també membres de la junta i pares, mares i tutors.

El Reglament pretén vetllar per mantenir un bon clima de convivència i de respecte dins de l’entitat i dona resposta a possibles incidències que es puguin produir durant la temporada.  Aquestes estan dividides en tres tipus: lleus, greus i molt greus. En funció de la tipologia la conseqüència que se’n pot derivar canvia. 

L’encarregada de gestionar aquestes incidències és l’Àrea Social i de Convivència del Bàsquet Sant Sadurní que disposa d’un canal propi de comunicació per si voleu comunicar cap incidència: convivencia@basquetsantsadurni.cat